Dịch vụ

Thiết bị lặn

thông tin liên hệ
Công Ty Lặn Long Hải
- 0946623266

Mr. Dung
Hotline - 0936 623 266

DỊCH VỤ

Lặn khảo sát công trình ngầm
Lặn khảo sát công trình ngầm
Lặn khảo sát công trình ngầm
Lặn khảo sát công trình ngầm
Lặn khảo sát công trình ngầm
Lặn khảo sát công trình ngầm
Quay phim, chụp hình dưới nước
Quay phim, chụp hình dưới nước
Quay phim, chụp hình dưới nước
Quay phim, chụp hình dưới nước
Trục vớt thanh thải luồng thạch
Trục vớt thanh thải luồng thạch
Đào tạo thợ lặn
Đào tạo thợ lặn
Đào tạo thợ lặn
Đào tạo thợ lặn
Khảo Sát Phần Chìm Vỏ Tàu
Khảo Sát Phần Chìm Vỏ Tàu
Khảo Sát Phần Chìm Vỏ Tàu
Khảo Sát Phần Chìm Vỏ Tàu
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới Nước
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới Nước
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới Nước
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới Nước

THIẾT BỊ LẶN

Quần Áo Lặn
Quần Áo Lặn
Ống Thở
Ống Thở
Ống Thở
Ống Thở
Chân Nhái Lặn
Chân Nhái Lặn
Chân Nhái Lặn
Chân Nhái Lặn
Máy khoan dưới nước
Máy khoan dưới nước
Thiết bị lặn
Thiết bị lặn
Thiết bị lặn
Thiết bị lặn